2012 Längd Tid Anmärkning
Vårt Mål 2012 är att Thelma ska komma under 25 sek
22 Juli Midlanda
15 Juli Midlanda
2 Juni Midlanda
283m
283m
283m
28.43
27.60
28.35
Lopp m Björn & Zed
Solo Lopp
Lopp m Björn