Sommaren 2012 Längd Tid Anmärkning
Med dessa resultat fick han bli pensionär eftersom han inte ville mer.
22 Juli Midlanda
15 Juli Midlanda
2 Juni Midlanda
283
283
283
27.72
27.50
27.04
Solo Lopp
Solo Lopp
Lopp m Zed