JAXON´S PLANER

 Planen vi har, Jaxon och jag, är att vi ska visa upp oss 
April 2020 och Lillian De Wall´s Minnesutställning.

Allt före det är bara bonus !!